7/16/2561

"ธนาธร"อนาคตประชาธิปไตยใหม่ หรือเป็นได้แค่"กับดักทางการเมือง"


"แบมะ ฟาตอนี "


"ปัญหา PATANI ต้องแก้ด้วยการเมือง ทหารต้องออกไป ประชาชน...คือผู้ตัดสิน" เป็นคำกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ ความเป็นตัวตนของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

การกล่าวของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เกิดขึ้นหลังจากเดินสายหาแนวร่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 15 ก.ค.61 ณ PATANI ART SPACE จ.ปัตตานี ซึ่งได้เปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มการเมือง แน่นอนว่ากลุ่มที่มาร่วมวงเสวนาส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่าย PerMAS กับการยิงคำถามต่อ นายธนาธร ที่ได้มีการเตรียมกันมาก่อน พี่ธนาธรมีความเห็นต่อประเด็น "เอกราชปาตานี" อย่างไร? ซึ่งได้รับคำตอบที่สมใจอยากกลายเป็นประเด็นที่มีการเคลื่อนไหวขยายผลสร้างการรับรู้ในสื่อสังคมออนไลน์

ปรากฏการณ์หลายๆ ครั้งนับเป็นความพยายามของ PerMAS ที่อ้างว่าทำงานการเมือง แต่มักเกาะกระแสนักการเมืองส่วนกลาง ด้วยการเชื่อมสัมพันธ์ต่อสายแบ่งปันผลประโยชน์ทางการเมือง ทำการขับเคลื่อนเพื่อเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแอบหวังขั้วอำนาจขึ้นเป็นใหญ่ ขวากหนามในการเดินหน้ากรุยทางไปสู่ "เอกราชปาตานี"จะได้ง่ายดายขึ้น

กับวาทกรรมของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ "ปัญหา PATANI ต้องแก้ด้วยการเมือง ทหารต้องออกไป ประชาชนคือผู้ตัดสิน" เราไม่ควรใช้แว่น (กรอบคิด) ความมั่นคงหรือการทหารนำการเมือง ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพราะแว่นความมั่นคงคือ "การใช้กระบอกปืนในการกดหัวประชาชนให้ยอมศิโรราบ" ซึ่งวิธีการเช่นนั้นนั่นมันไม่ได้แก้ปัญหา แต่กลับไปสร้างปัญหาใหม่เกิดขึ้นมา นั่นก็คือ "อุตสาหกรรมความมั่นคง" และสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือ "ให้ทหารกลับเข้ากรมกอง"เอาทหารออกจากพื้นที่ ให้มีพื้นที่ในการถกเถียงแสดงออกทางการเมืองได้ นั่นหมายความว่าอย่างไร?


ก่อนหน้านี้ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม PerMAS ไม่เคยหยุดนิ่ง มีการ Live สด การร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ภายใต้หัวข้อ "4 ปี คสช.กับสันติภาพปาตานี" ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมี นายฮาฟิส ยะโกะ ประธานสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PerMAS) และนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว นักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยส่วนกลางร่วมพูดคุย ในครั้งนั้นนายฮาฟิส ยะโกะ  ได้กล่าวถึงคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราที่ 1 ซึ่งหากรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะทำให้บรรยากาศต่างๆ เอื้อต่อการพูดคุยมากขึ้น ซึ่งจะนำมาสู่สันติภาพอย่างแท้จริงต่อการกำหนดชะตากรรมของปาตานี นั่นคือ "ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สุด"

สอดรับกับท่าทีของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ อาจได้ใจปีกการเมืองขบวนการเต็มๆ ซึ่งเป็นไปได้ที่กลุ่มคนเหล่านี้ทุ่มคะแนนเสียงให้กับ นายธนาธร เพื่อหวังผลประโยชน์ที่มีการแลกเปลี่ยนกัน แต่การเดินเกมของ นายธนาธร ได้ใจบรรดาปีกการเมืองขบวนการก็จริง แต่พลาดอย่างยิ่งที่ทำร้ายความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าของภาษี นายธนาธร ไม่รู้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แท้จริงต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากรากเหง้าที่มีความสลับซับซ้อน อีกทั้งเชื่อมโยงไปยังธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆ ในพื้นที่ คอยเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กลุ่มขบวนการใช้ก่อเหตุแบ่งแยกดินแดน ขณะเดียวกันยังสนับสนุนปีกการเมืองขบวนการทำการปลุกระดมประชาชน  ให้เดินหน้ากำหนดชะตากรรมตนเอง  ลงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชจากรัฐบาลไทย กับแนวคิดสุดโต่งของ นายธนาธร "ไล่ทหารกลับบ้าน ประชาชนคือผู้ตัดสิน" แล้วรู้หรือ!! ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ต้องการอะไร? แต่แปลกที่ต้องการเอาใจกลุ่มคนเพียงไม่กี่คน การแสดงท่าทีออกมาก็เท่ากับว่า นายธนาธร ประกาศสนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดน 3 จังหวัดชายแดนใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาใช่หรือไม่?

"คนพุทธ ยังไม่พร้อมที่จะให้ถอนทหาร จนกว่าจะปลอดภัยจริงๆ"

สุดท้ายแล้ว นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จะเป็นอนาคตประชาธิปไตย เป็นขวัญใจของคนรุ่นใหม่ เป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อก้าวข้ามไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศ หรือเป็นได้แค่ "กับดักทางการเมือง" จะดังหรือจะร่วงไม่มีใครกำหนดให้ มีแต่ตัวเองทำ อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้รู้กัน!!! ว่าคุณจะได้ไปต่อ!! หรือถูกน็อกตั้งแต่ยกแรก ต้องดับฝันกลับไปนอนเลียบาดแผล... พร้อมๆ กับกลุ่ม PerMAS ที่ได้ฝันเฟื่องไปวันๆ
*****************

7/13/2561

แนวร่วมโจรใต้กับสื่อทางเลือกในการโฆษณาชวนเชื่อ


" Ibrahim"


การพัฒนาที่ทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งผลให้สื่อสังคมออนไลน์ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการกระจายข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ผลงานของฝ่ายกองกำลังทหาร และฝ่ายการเมืองของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น ปัจจุบันพบว่ามีการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของแนวร่วมในการใช้สื่อในพื้นที่เพื่อทำการเคลื่อนไหวย้อนแย้งกับรัฐในโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับรูปแบบการเคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน์พบว่า ส่วนใหญ่จะเน้นการเผยแพร่ภาพ ข้อความ มีการแบ่งปันข้อมูลหรือเชื่อมโยงข้อมูล ในลักษณะการยั่วยุเจ้าหน้าที่ มีการสร้างขวัญ กำลังใจ หรือกระตุ้นให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลงมือก่อเหตุกระทำต่อเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์ของหน่วยงานภาครัฐ ต่อเป้าหมายอ่อนแอ อีกทั้งการออกมาใส่ร้ายป้ายสี กล่าวหาโจมตีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ สร้างความแตกแยกระหว่างไทยพุทธและมุสลิม รวมทั้งมีการข่มขู่จะสังหารเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการณ์หมิ่นศาสนา สอดรับกับการการดำเนินงานของสื่อทางเลือก สื่ออิสระ ที่นำเสนอข่าวในลักษณะตอกย้ำ สร้างกระแสความเกลียดชังทางด้านเชื้อชาติ และศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย

แนวโน้มที่เป็นไปได้ว่า แนวร่วมกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดหาสมาชิก และการเผยแพร่แนวคิด รัฐเอกราชปาตานี เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการจัดฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อในระดับสถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในพื้นที่ จชต. และนอกพื้นที่ จชต. เพื่อทำหน้าที่ในการโฆษณาชวนเชื่อสร้างการรับรู้ อีกทั้งทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ หาจุดบกพร่องโจมตีและสื่อไปยังองค์กรต่างประเทศ กลุ่ม PerMAS มีบทบาทในการชี้นำทางความคิด ที่ผ่านมามีการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เข้าไปฝึกอบรมการผลิตและการเผยแพร่สื่อ มีการใช้เป็นช่องทางติดต่อนัดหมาย จัดประชุม เผยแพร่ภาพ และเฝ้าระวังแจ้งเตือน ที่สำคัญมีการปลุกระดมมวลชนพร้อมเคลื่อนไหวกดดันเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อมีการตรวจค้นบ้านพักสมาชิกในกลุ่ม หรือกรณีมีการจับกุมกลุ่ม ผกร.

เว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อทางเลือก สื่ออิสระ ที่มีบทบาทเคลื่อนไหวสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง บิดเบือนข้อเท็จจริง ปลุกระดมทางความคิด ความเชื่อของแนวร่วมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้แก่ www.puloinfo.org เว็บไซต์ khabarfathani.blogspot.com เว็บไซต์ suaraampera17.blogspot.com และอีกหลายเว็บไซต์ที่ไม่ได้กล่าวถึง


ส่วนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นขาประจำกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐ และบิดเบือนข้อมูลแบบสุดโต่ง ได้แก่ เพจ: Suara Patani, เพจ: Patani Peace สันติภาพปาตานี, เพจ:Patani Darussalam News ฯลฯ อีกทั้งยังมีสมาชิกแนวร่วมสมัครใช้ Facebook เพื่อใช้ในการแชร์ต่อข้อมูลไปยังกลุ่มต่างๆ และทำการแท็กไปยังผู้ใช้ Facebook รายอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุมีเดียสลาตัน ซึ่งเป็นกระบอกเสียงในการออกอากาศ มีการถ่ายทอดสัญญาณสดจากเวทีเสวนาไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา สำนักสื่อ Wartani เป็นสื่อทางเลือกที่มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหว โดยมีการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รวมทั้งสื่อทุกชนิดในการสนับสนุนขบวนการ ในห้วงที่ผ่านมาได้ปลุกกระแสในเรื่องชาติพันธุ์มลายูต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มขบวนการได้แสวงประโยชน์ของสื่อทางเลือก และสื่ออิสระในการโฆษณาชวนเชื่อต่อกลุ่มเป้าหมาย มีการโน้มน้าวทางความคิดและจูงใจมวลชนด้วยวิธีการต่างๆ ให้เห็นดีเห็นงาม หรือให้เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐด้วยการปิดบังอำพรางข้อเท็จจริง กลบเกลื่อนสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดี มีความพยายามปิดบังซ่อนเร้นผู้กระทำหรือต้นตอของข่าวสาร มีการใส่ร้ายป้ายสีด้อยค่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือฝ่ายที่คิดต่างกับขบวนการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตน อีกทั้งได้มีการพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จัดเสวนาระดมความคิด การจัดตั้งองค์กรขึ้นมาเคลื่อนไหวงานการเมืองเพื่อทำการตอบโต้ บิดเบือน สร้างกระแส และเน้นงานเชิงรุกต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐทุกรูปแบบ 

ธรรมชาติของการใช้งานสื่อในเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ ยากต่อการปิดกั้น ขัดขวาง เนื่องจากผู้ใช้สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ภายในเวลาที่รวดเร็ว ไม่เกิน 5 นาที การสกัดกั้น ยับยั้ง เครือข่ายนักรบไซเบอร์ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน ควรใช้วิธีการเฝ้าระวังป้องกัน การพิสูจน์ทราบตัวบุคคล และการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ที่เข้าข่ายมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ดำเนินการจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี  ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เข้าถึงเป้าหมายในทุกระดับ ทั้งที่อยู่ในโลกไซเบอร์ซึ่งเป็นโลกเสมือนจริง และโลกแห่งความจริง ให้ทราบถึงข้อกฎหมาย บทลงโทษในการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันกับผู้ใช้สื่อ เพื่อป้องปรามไม่ให้บุคคล กลุ่มบุคคลกระทำความผิด ยุติการนำเข้าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กับการแก้ไขปัญหาในด้านอื่นๆ เพื่อนำไปสู่สันติสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
***********************

7/07/2561

PerMAS กับโจรสวนยาง


Ibrahim


          เกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อคนร้ายได้มุ่งก่อเหตุด้วยการวางกับดักระเบิดในสวนยางพาราถึง 5 ครั้งติดๆ กัน ซึ่งเกิดในพื้นที่ จ.ยะลา โดยเป้าหมายในการก่อเหตุมุ่งลอบทำร้ายชาวไทยพุทธผู้บริสุทธิ์จนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แต่มีบางรายอาการสาหัสจนถึงขั้นพิการ แต่ยังโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต กระนั้นการกระทำดังกล่าวได้สร้างความหวาดกลัวให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่กล้าแม้จะออกไปกรีดยางซึ่งเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

          จากแหล่งข่าวได้มีการวิเคราะห์สาเหตุการลอบวางระเบิดในสวนยางพาราชาวไทยพุทธ กลุ่มโจรใต้ต้องการสร้างความโกรธแค้นยั่วยุชาวไทยพุทธ สร้างความแตกแยกของคนต่างศาสนา หลังจากนั้นมีการวางแผนทำร้ายพี่น้องมุสลิมที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือมีความใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ ผู้นำศาสนา และผู้ที่เคยมีหมายคดีความมั่นคง เมื่อปฏิบัติการตามแผนจะทำการปล่อยข่าวลือควบคู่การโฆษณาชวนเชื่อ ถูกพวกซีแยตอบโต้ ล้างแค้น โยนความผิดให้กับชาวไทยพุทธเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเพื่อต้องการเอาคืน  


          ในขณะที่ความรุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ด้านความเคลื่อนไหวของบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บ้างได้ออกมาแถลงการณ์ต่อกรณีดังกล่าว บ้างทำการโพสต์ส่วนตัวในสื่อสังคมออนไลน์ แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องไทยพุทธ หลายองค์กรได้แสดงออกด้วยความจริงใจ ประณามการก่อเหตุและปกป้องชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่กลับมีบางองค์กรใช้เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นออกมาแถลงการณ์ไม่ได้สร้างสรรค์ใดๆ เลย ไม่ได้แสดงทีท่าเพื่อส่วนรวมแต่เพื่อองค์กรของตนเองเสียมากกว่า

          หนึ่งในองค์กรที่กล่าวข้างต้นคือ กลุ่ม PerMAS หรือสหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี ที่ได้สถาปนาตนเองคือองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อสันติภาพปาตานี ซึ่งในความเป็นจริงเป็นแค่ปีกการเมืองกลุ่มขบวนการที่มีจุดหมายเดียวกันที่มุ่งไปสู่เอกราช ไม่ใช่สันติภาพที่ใครๆ ต้องการ ในแถลงการณ์ได้เน้นคำว่า คู่สงคราม ที่จริงแล้วน่าจะใช้คำว่า โจรสวนยาง มากกว่า!! ฉวยโอกาสในความสูญเสียของชาวบ้าน มาสร้างผลประโยชน์ต่อองค์กรตนเอง น่าละอายใจเป็นอย่างยิ่ง แทนที่จะประณามการกระทำของโจรสวนยาง (โจรใต้) กลุ่ม PerMAS กลับหน้าด้านออกแถลงการณ์ที่แอบแฝง ซ่อนเร้นใช้วาทกรรมที่คลุมเครือ พื้นที่แห่งนี้ไม่มีคู่สงคราม ที่ก่อเหตุอยู่ทุกวันนี้เป็นได้แค่ โจรใต้ และโจรสวนยาง ที่มีพฤติกรรมเป็นอีแอบมุดอยู่ใต้โสร่งออกอาละวาดทำการเข่นฆ่าพี่น้องประชาชนตอนทีเผลอ

          ทุกวันนี้ราคายางตกต่ำชาวบ้านเดือดร้อนยังไม่พอ กลับมาถูกซ้ำเติมจากโจรสวนยางที่มีจิตใจต่ำช้า ที่มีพฤติกรรบลอบกัดอีก ผสมโรงกับองค์กรอีแอบทางการเมืองเพื่อสันติภาพปาตานีอย่าง PerMAS ที่ยังคงเคลื่อนไหวต้องการยกระดับความรุนแรงในพื้นที่ให้กลายเป็นคู่สงคราม ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ จชต. เป็นพื้นที่มีความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (Armed conflict) ทั้งที่ปัญหา จชต. ไม่ได้ขัดกันด้วยอาวุธ (Armed conflict) ด้วยเหตุผลที่ว่ายังไม่มีกลุ่มใดรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น, ผู้ก่อเหตุปฏิบัติในทางลับไม่เปิดเผย, ไม่มีหลักฐานว่ามีการบังคับบัญชาทางทหาร, ไม่มีพื้นที่ใดถูกควบคุมโดยกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด และเหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นอาชญากรรมทั่วไป กลุ่ม PerMAS ยังคงเดินหน้าสร้างวาทกรรม คู่สงคราม เหยื่อสงคราม พลเรือน อุปโลกน์คำว่า ปาตานี รัฐที่ไร้ตัวตนขึ้นมาเคยถูกสยามรุกรานและยึดครอง ฉกฉวยความสูญเสียของผู้บริสุทธิ์ มาเป็นผลประโยชน์ขององค์กร พยายามสื่อไปยังองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้เข้ามาแทรกแซงประเทศไทย ปลุกระดมเพื่อไปสู่การกำหนดใจตนเอง ลงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชจากรัฐบาลไทย จึงไม่แปลกที่พื้นที่ 3 จชต. เป็นพื้นที่อ่อนไหวเกิดอะไรขึ้นนิดหน่อย ก็จะถูกหยิบฉวยให้กลายเป็นการละเมิดสิทธิ ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อเป็นข้อมูลให้นักสิทธิที่มีการจัดตั้งทำการเก็บข้อมูล เขียนรายงานเท็จ ทำกันเป็นขบวนการจริงๆ นี่แหละคือสันดานขององค์กรที่เป็นปีกการเมืองขบวนการ  
*****************

7/06/2561

ราคายางพาราตกต่ำ.. โจรใต้กลับซ้ำเติมด้วยกับระเบิด


Ibrahim


          ชาวสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่องซึ่งราคาขายอยู่ที่ 3 กิโลกรัม 100 บาท ยังซื้อเนื้อหมูได้ไม่ถึงกิโล ถึงแม้วันนี้ราคาจะปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ 40 บาทต้นๆ ต่อกิโลกรัมก็ตามที แต่เมื่อบวกลบคูณหารราคาต้นทุนในการผลิตยังไม่คุ้มทุน จะต้องก้มหน้าแบกรับภาระจำใจกรีดยางเพื่อประทังชีวิตไปวันๆ

          ในขณะที่ชาวสวนยางพาราบางส่วนได้ตัดโค่นทิ้ง เพื่อหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ แต่ยังมีชาวสวนยางพาราอีกจำนวนมากที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนและยังคงหวังว่าสักวันราคายางพาราอาจจะดีขึ้นดั่งเช่นในอดีตที่ราคาพุ่งสูง 100 กว่าบาทต่อกิโลกรัม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นเดียวกันอาชีพส่วนใหญ่ต่างทำสวนยางพาราและได้รับผลกระทบ ได้รับความเดือดร้อนไม่ต่างกับพื้นที่อื่นๆ แต่ที่แตกต่างหนำซ้ำเดือดร้อนสาหัสกว่าเมื่อมีกลุ่มโจรใต้ได้ซ้ำเติมปัญหาด้วยการใช้กับระเบิดวางไว้ในสวนยางเพื่อทำร้าย ทำลายชีวิตชาวสวนยางถึง 5 ครั้ง ภายในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

          จากการปฏิบัติการดังกล่าวของกลุ่มโจรใต้ มุ่งเป้าสังหารไปยังกลุ่มชาวไทยพุทธ ซึ่ง 5 ราย ต้องได้รับบาดเจ็บสาหัส แข้งขาขาดต้องพิกลพิการ ชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำไม่รู้อีโหน่อีเหน่ด้วยกับปัญหาความขัดแย้งแต่ต้องมารับชะตากรรมแทน

          ที่ผ่านมาทั่วโลกต่างออกมาต่อต้านการใช้กับระเบิดในพื้นที่สงคราม หรือพื้นที่ขัดแย้งทางอาวุธเนื่องจากความรุนแรงของกับระเบิดส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์รวมถึงเด็กๆ ผู้สูงอายุ ผู้หญิง ต้องเสียชีวิตหรือกลายเป็นผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยถึงแม้ไม่เข้าข่ายเป็นพื้นที่สงคราม หรือพื้นที่ขัดแย้งทางอาวุธก็ตามที แต่โจรใต้กลับใช้กับระเบิดต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง
          การก่อเหตุของกลุ่มโจรใต้เริ่มต้นลงมือ เมื่อ 28 มิ.ย.ในสวนยาง ต.ตาชี อ.ยะหา, เมื่อ 30 มิ.ย.ในสวนยาง ต.ลำพะยา อ.เมือง, เมื่อ 2 ก.ค.ในสวนยาง ต.สะเอะ อ.กรงปินัง, เมื่อ 4 ก.ค.ในสวนยาง ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา และล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ 5 ก.ค.ในสวนยาง ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งหากวิเคราะห์ในการก่อเหตุของกลุ่มโจรใต้น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งเป้าหมายที่ก่อเหตุเป็นพื้นที่ของชาวไทยพุทธทั้งหมด

          การกระทำดังกล่าวของกลุ่มโจรใต้ต้องการสร้างสถานการณ์ สร้างความหวาดกลัวต่อชาวไทยพุทธให้ละทิ้งถิ่นฐานย้ายออกไปตั้งหลักแหล่งยังที่อื่น อีกทั้งต้องการดิสเครดิตอำนาจรัฐ แสดงศักยภาพในการก่อเหตุและแสดงความมีตัวตนของขบวนการว่าสามารถทำการก่อเหตุสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นอำนาจการต่อรองในเวทีการพูดคุยสันติสุขที่รัฐบาลไทยกำลังดำเนินอยู่กับกลุ่มผู้คิดต่างโดยมีประเทศมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก

          ในอีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่อาจละเลย ข้อมูลจากแหล่งข่าวเชิงลึกได้ให้ข้อมูลว่า เป็นลีลาเดิมๆ ของ BRN ในการวางกับระเบิดในสวนยาง มุ่งเป้าทำร้ายชาวไทยพุทธผู้บริสุทธิ์ แล้วก็จะเริ่มทำร้ายพี่น้องมุสลิมที่ใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ โดยหลังจากนั้นจะมีการโฆษณาชวนเชื่อปล่อยข่าวลือว่า ถูกพวกซีแยตอบโต้ ล้างแค้น ความต้องการและความมุ่งหวังจริงๆ ของกลุ่มโจรใต้ คือ ต้องการให้ชาวไทยพุทธลุกฮือขึ้นมาตอบโต้ เพราะรอบนี้ได้วางแผนเตรียมการ โดยใช้กลุ่มนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทำการเก็บข้อมูลเพื่อร้องเรียนไปยัง UN และ องค์กรระหว่างประเทศ หากเรารู้เท่าทันจงอย่าวู่วามกระทำการใดๆ นำมาซึ่งความขัดแย้งทางศาสนา จะทำอะไร? ก็อย่าเสียรู้กลุ่มโจรใต้เล่ห์เหลี่ยมจัด จะต้องบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นเพื่อติดตามนำตัวคนผิดมาลงโทษ

          ส่วนการกระทำของโจรใต้ไร้ศาสนากับการฝังกับระเบิดในสวนยางพารา จนทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องบาดเจ็บและพิการ ไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ควรถูกประณามเท่านั้น แต่ทุกภาคส่วนจะต้องโดดเดี่ยวต่อพฤติกรรมที่สุดโต่งของกลุ่มโจรใต้ ไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบ กลุ่ม NGOs ไม่ใช่มาเรียกร้องให้รัฐทำการตรวจสอบพื้นที่ที่อาจมีการฝังกับระเบิดที่กล่าวอ้างเพื่อรักษาชีวิตและความปลอดภัยของผู้บริสุทธิ์ ตามสัตยาบันอนุสัญญาต้านกับระเบิด (Mine Ban Treaty) ของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น กลุ่ม NGOs จะต้องทำการประณามกลุ่มโจรใต้ซึ่งเป็นต้นเหตุ และเรียกร้องให้กลุ่มที่ทำการก่อเหตุยุติการกระทำดังกล่าวเสีย แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่างหาก อย่ามาซ้ำเติมประชาชนด้วยการวางกับระเบิดในสวน ขณะที่ราคายางพาราตกต่ำอีกเลย.. แค่ราคายางพาราไม่มีราคาก็ทุกข์ใจเต็มกลืน แล้วจะซ้ำเติมกันไปถึงไหน!!!!       
*****************

7/05/2561

มโนสำนึกสุดท้ายก่อนระดมทุนช่วยเหลืออาชญากร...


"แบมะ ฟาตอนี"

"สายใยน้ำใจพี่น้องช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ"@บันนังสตา

เมือวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาทาง "คญธ" หรือ เครือข่ายญาติเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรม ได้จัดงานเลี้ยงน้ำชาขึ้นที่ หมู่ที่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งเพจ: Wartani ได้รายงานข่าวว่ามีพี่น้องประชาชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยวัตถุประสงค์หลักของงานเพื่อสมทบทุนในการต่อสู้คดีในชั้นศาล ค่าใช้จ่ายเรียกร้องความเป็นธรรมและเยียวยาให้แก่ครอบครัวจำเลยในคดีความมั่นคงซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์เผารถทัวร์ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่างานดังกล่าวได้สิ้นสุดไปแล้วแต่ยังมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อขอรับเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

การจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อการใดการหนึ่งก็ตามแต่ เป็นเรื่องที่กระทำได้ง่ายมากในพื้นที่ จชต. แห่งนี้ ซึ่งไม่เว้น "การระดมทุนช่วยเหลืออาชญากร" ที่มีพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน แต่มีข้อยกเว้นในการช่วยเหลือหรือบริจาคให้กับ "คนต่างศาสนา" ซึ่งไม่สามารถกระทำได้

การระดมทุนช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม เพื่อผู้ยากไร้ซึ่งมีความเดือดร้อนจริงๆ คงไม่มีใครไปก้าวล่วงและวิพากษ์วิจารณ์ แต่นี่กลับระดมทุนเพื่อช่วยเหลือคนร้าย ที่กระทำตัวสุดโต่งสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมส่วนรวมเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก หากย้อนกลับไปครั้งที่ศาลได้มีคำสั่งยึดทรัพย์ที่ดินปอเนาะ  ญีฮาด ซึ่งมีนายดูนเลาะ แวมะนอ เป็นครูใหญ่โรงเรียนญีฮาดวิทยาในขณะนั้นได้ใช้โรงเรียนเป็นแหล่งซ่องสุมฝึกปรือโจรใต้และมีความเกี่ยวพันกับขบวนการผู้ก่อเหตุรุนแรง ได้มีการจัดกิจกรรมกินข้าวยำซับน้ำตา มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนให้ความช่วยเหลือลูกชายนายดูนเลาะฯ แกนนำโจรใต้ที่จำเป็นต้องย้ายออกจากที่ดินผืนดังกล่าว อีกทั้งยังมีการ Live สดผ่านสื่อออนไลน์ให้เห็นบรรยากาศการจัดงานซึ่งมีประชาชนนักการเมือง ผู้นำศาสนามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การจัดกิจกรรมของเครือข่ายญาติเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมในการจัดเลี้ยงน้ำชาขึ้นที่ หมู่ที่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ไม่ได้แตกต่างกับการจัดกิจกรรมกินข้าวยำช่วยเหลือปอเนาะญีฮาดสักเท่าไหร่ ดูแล้วเป็นการ Copy กิจกรรมกินข้าวยำในครั้งนั้นเป็นต้นแบบด้วยซ้ำ และความเหมือนที่ยากปฏิเสธคงหนีไม่พ้นการช่วยเหลืออาชญากร ช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่ไม่น่าให้อภัยจากสังคม เป็นเพราะเหตุใด? กลับมีน้องประชาชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนักการเมืองมาร่วมงานในครั้งนี้ สมองของคนเหล่านี้ผิดเพี้ยนหรืออย่างไร? รอยหยักสมองไม่สามารถแยกแยะผิดถูก สิ่งไหนควรหรือไม่ควร....

แต่....ที่ผมกล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าคนกระทำผิดควรให้อภัยจากสังคมกระนั้นหรือ? ทั้งที่ในความเป็นจริงคนเหล่านี้ไม่เคยสำนึก และสำเหนียกตนเองว่าได้สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม ที่เคยทำลายชีวิตผู้คนไปแล้วกี่ชีวิต แต่ถึงคราวตนเองเดือดร้อนใช้ความเป็นมุสลิม ดราม่าบีบน้ำตากล่าวหาไม่ได้รับความยุติธรรม เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเอง
ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมากลุ่มคนเหล่านี้ได้ทำลายสังคม ทำลายเศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ที่สูญเสียเคยได้รับโอกาสออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมบ้างมั๊ย!! ไม่เคยมีเลย.. มีแต่กลุ่มโจรใต้ที่ยัดเยียดให้ และไม่ได้นานๆ กระทำครั้ง แต่มันเดินหน้าสร้างความรุนแรงเกือบทุกวัน มันไม่ Mass แต่กลับมีคนบางกลุ่มกลับสวนกระแสกลับเรียกร้องความเป็นธรรมและระดมทุนช่วยเหลือให้แก่โจร ในขณะที่คนส่วนใหญ่เบื่อหน่ายความรุนแรงต้องการสันติสุข แต่กลับมีกลุ่มคนที่ลวงหลอก ด้วยความไม่เข้าใจ หรือต้องการสร้างความเกลียดชังให้อยู่ในสังคมต่อไป

ผมใช้เวลาเพื่อศึกษาที่มาว่า ต้นตอกระแสในการสร้างความจงเกลียดจงชังสร้างความรังเกียจเจ้าหน้าที่รัฐ หรือแม้กระทั่งคนต่างศาสนามาจากไหน ผมพบว่า ล้วน Bias ด้วยเพจหรือกลุ่มบุคคลที่ซ่อนเร้น ผู้ที่มีจุดยืนเดียวกับกลุ่มขบวนการ ซึ่งกลุ่มนี้เป็นปีกทางการเมืองบ้างเป็นพวกกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมที่กลุ่มขบวนการจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนย้อนแย้งและดิสเครดิตรัฐ

ปัจจุบันการทำลายสังคม ทำลายรัฐ หรือแม้กระทั่งการทำลายตัวบุคคล มันทำได้ง่ายแค่คลิกปลายนิ้ว คนก็พร้อมจะหลงเชื่อโดยไม่เฉลียวใจในการตรวจสอบใดๆ ทำให้สังคม รัฐ หรือตัวบุคคลเหล่านั้นเสียหาย และขาดความน่าเชื่อถือ แต่การจัดกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือโจรใต้ วัตถุประสงค์เพื่อต้องการสื่ออะไรบางอย่าง ที่มีนัยแอบแฝงแน่นอน ไม่ใช่แค่เพียงการออกมาระดมทุนช่วยเหลือเพื่อสมทบทุนในการต่อสู้คดีในชั้นศาลค่าใช้จ่ายเรียกร้องความเป็นธรรมและเยียวยาให้แก่ครอบครัวจำเลยในคดีความมั่นคงซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์เผารถทัวร์ที่ผ่านมาเท่านั้น ประการแรกต้องการสื่อให้สังคมรับรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ยอมรับกฎหมายรัฐบาลไทย มุ่งทำการเคลื่อนไหวเพื่อย้อนแย้งรัฐ เคลื่อนไหวเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้แก่จำเลยในคดีความมั่นคงและเยียวยาครอบครัวจำเลยในคดีความมั่นคงซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษที่ไม่เป็นธรรม ในสายตาของประชาชนแล้ว "รัฐรังแกประชาชน" ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่มักใช้ได้ผล คราใดที่มีการบังคับใช้กฎหมายติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด

"มโนสำนึกสุดท้ายก่อนระดมทุนช่วยเหลืออาชญากร"สเตตัสนี้ผมไม่ได้เขียนเพื่อกีดกันไม่ให้มีการช่วยเหลือแต่ก่อนที่จะทำการช่วยควรจะคิดและสำนึกสักนิดหนึ่งเพราะสิ่งที่คนบางกลุ่มได้ทำนั้นย่อมหวังผลทางจิตวิทยาสังคม เพื่อต้องการให้ประชาชนด้วยกันย่อมเข้าใจคำว่า"เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ"ในฐานะพี่น้องมุสลิมด้วยกันความเป็นเชื้อชาติศาสนาเดียวกันที่ถูกกระทำ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วบุคคลเหล่านี้ที่เราๆ ท่านๆ ช่วยเหลือนั้นเป็น"อาชญากร"และการช่วยเหลืออาชญากรสมควรหรือ? ผมตั้งใจเขียนเพื่อให้ทุกคนมีสติ ไม่ได้เขียนเพื่อมุ่งทำลาย แต่ให้ทุกคนคิดถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรชั่วเหล่านี้บ้างในฐานะผู้ถูกกระทำ และมองให้รอบด้านให้เห็นแง่มุมอื่นบ้าง ไม่ควรสนับสนุนความรุนแรง.. แต่การช่วยกันบริจาคหรือระดมทุนเสมือนหนึ่งท่านยังต้องการคงความรุนแรงไว้ใช่หรือไม่อีกทั้งสวนกระแสไม่ต้องการสันติสุขที่คนส่วนใหญ่ต้องการ การดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมตัดสินไม่ใช่มาตั้งศาลเตี้ยเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ถูกจับกุมซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์เผารถทัวร์ กระบวนการยุติธรรมสามารถพิสูจน์ได้ใครถูกใครผิดตามพยานหลักฐาน หากไม่ผิดศาลมีคำสั่งยกฟ้อง แต่หากเป็นผู้กระทำผิดก็จะต้องไปชดใช้สิ่งที่ได้กระทำมาในเรือนจำ.... ดีกว่ามั๊ย!!
*****************

6/24/2561

فولغ كرومه ددائره بندغ ستا. مغنل فاسوقكن فغوتيف يغ ممبونوهكتوافروجيك ممباوااورغ
فدمول ث اي برتغئوغجواب اتس موجودكن كادأن دان منجائ كسلامتن بائي
 فندودوق كمفوغ يغ تله دتوبوهكن دغن سفنوهث. مغينتيف اونتوق بريتاساسران اتس موجودكن كادأن دان برلاكوكئانسن. ستيف كالي يغ برلاكوكئانسن اي اكن باثق بلنجاون مغيكوت اخارايغ ممرلوكنث. مودل دالم مثببكن كئانسن اي برداتغ دري دويت زكاة دان دويت كومفولن اهل فوليتيك يغ برفغاروه دكاوسن دان رغكاين فرنيئأن ئلف سفرت داده دان ميثق حرام دان برغن سلودوف. سموااين دكأيتكن سبائي فنجناية. سلاما برتاهون-تاهون، داتس فريستيوافرئولقكن دان كئانسن ايت، فئاوي تله مثرغ اكن رغكاين داده دان ميثق حرام يغ باثق يغ تله مموتوغكن تيؤب مودل كومفولن كمرديكأن. دان فدكتيك ايت كومفولن كمرديكأن تله بركمبغ كفديغ لبيه تروق دغن داوبهكن درفد RKK يغ مثرغكن فئاوي فدماس دهلودغن ممليهراكن منفعة بائي كومفولن كمرديكأن اونتوق مغاول مسسادستيف كاوسن اونتوق تيدق ممبري كرجاسام اكن كراجأن سرتادغن ممليهراكن منفعة فرنيئأن ئلف بائي كومفولن كمرديكأن. دان سلالوث فاسوقكن فغوتيف فرلوممأينكن فثمبليهن ايم اونتوق دليهت اوليه موثيت دغن ممبونوهكن اورغ اونتوق برلاكوكتاكوتن دان اونتوق اورغ مستي ممبري كرجاسام دغن كومفولن كمرديكأن اتوبرمأين سبائي تيدق مليهت اتوبرمأين سبائي اورغيغ بودوه دغن كجادين ايت. اوليه ايت، فرلومغمبيلكن اكن ماس يغ لامااونتوق بربواتكن اوندغ-اوندغ اتوتيدق دتغكفكندي دغن سئرايغ تيدق سفرت كيس يغدلواركاوسن دان سمنتاراايت اداستغه درفدكومفولن مشاركة مداني دان NGOs اونتوق برئرقكن اونتوق ممبنتوفنكئانسن دغن ملتقكن ايسو-ايسويغ مغليروكن اورغ-اورغ دكاوسن دان ددالم مشاركة فدسفنجغ ماس اونتوق مغورغكن كريديبيليتي فروسيس كعادلن نئراتهاي.

      فدكومفولن كمرديكأن منوبوهكن فاسوقكن فغوتيف اونتوق مغاول اورغ ددالم كمبوغ. كباثقكنث اي منجادي اورغيغ فرنه بربواتكن كئانسن اتو RKK يغ برصفة دغن كفيمفينن يغ بوليه مغاولكن كمفوغ اتومقيم يغ برتغئوغجواب اي، يغ ممفوثأي كخلرداسن، يغ ممفوثأي ايديؤلوجي، يغ عابد، يغ تيدق كوخر-كاخيردغن داده. اورغيغ برصفة سفرت اين اداله يغ مغاول مسسادكاوسن ايت. تتافي فدماس كيني، دسببكن برفخهبله اوليه باريسن برساتوبائي كومفولن كمرديكأن يغ مثببكن كورغ اورغ يغ برستوجودغندي يغ سستغهث ملاريكنديري كلوارنئرادان رامي اورغيغ مثرهكنديري دان مثرتأي فروجيك ممباوااورغ فولغ كرومه. مك كومفولن كمرديكأن فرلواونتوق منخاري باريسن برساتويغ ممفوثأي مساله فريبادي اتو سسياف فون يغ ممفوثاي ستاتوس كخرداسن دان كلوارئايغ رنده درفداورغ لأين دكمفوغ ايت سفرت ئولوغن بليايغ ترليبت دغن داده دان اورغيغ ترليبت دغن فرنيئأن ميثق حرام تراوتام رماج يغ برعاشق كفدكومفولن كمرديكأن. فدتيف-تيف كالي يغ هندق بربواتكن كجادين مك اي اكن ممبري تومفوان كفدبليايغ مثرتأي كومفولن كمرديكأن كران افبيل سلسي درفدفربواتن كجادين يغ تيدق موليق اي سوكراونتوق دخاريكندي كران تيدق ادامعلومات رسمي. ستيف كالي يغ بربواتكن كجادين يغ تيدق موليق اداله اي اونتوق مغوجيكن فمودااوليه كومفولن كمرديكأن سبلوم درفدمنجادي RKK . فدتمبقكن ساتوبوتيرتتافي تردافت باثق بوروغ. مندافتكن دويت دان امس. بوليه مغهافوسكن لاون كومفولن كمرديكأن. بوليه منودوهكن فيهق بركواس. بوليه ملاتيهكن انق-انق مودايغ مثرتأي فرئرقكنث.


      ايوولوسي يغ جاهت اوليه كومفولن كمرديكأن يغ بربواتكن كئانسن اداله منوكركن منجادي فاسوقكن فغوتيف دغن سئراافبيل منفعة كومفولن روسق. سفرت كيس فد 11 بو.ئو. 61 ب. جم 07.45 مالم. فاسوقكن فغوتيف منمبق مختارعلي  ديسأئيق. عمور 49 تاهون. مغينف درومه نمبر 20 . تمفت 6 . مقيم ئون باغ لاغ. دائره بندغ ستا، جالا. منيغئل دنيااي دتمفت كجادين. درفدسياستن ددافتي بهوافد وقت اول مالم، مختارعلي  ديسأئيق منوغئغ موتوسيكل كلواردري رومه اونتوق برسمبهيغ دمسجددارالهدي. كمفوغ كوالاكائي. تمفت 5 . مقيم باخق. دائره بندغ ستا، جالا. سلفس درفدبرسمبهيغ، مختارعلي كلواركن دري مسجددان تروس كموتوسيكل يغدلتقكن دهدافن مسجد. تيبا-تيبااداسؤرغ للاكي يغ سدغ منوغئواونتوق مليهتكندي. اي برداتغ كمختارعلي دان منمبقكن اكندي دغن برتوروت-توروت سهيغئ مختارعلي تورون كباوه دان منمبق اي دموكاث سكالي لائي اونتوق ممستيكندي ماتي دهلودرفدمنأقكي موتوسيكل دان فرئي كمقيم تليغشان دغن سئرا.

      اين اداله خونتوه فمبونوهن اوليه فاسوقكن فغوتيف يغ ممبهائيكن توئس اونتوق ممنتأوكلاكوان مختارعلي يغ اي سؤفمابربواتكن كجادين سفرت RKK دان اورغيغ مغتهوي فرئرقكن مختارعلي ايت اياله اورغ-اورغ دكمفوغ ايت دان منايفون اونتوق ممبريتاهوكفد فاسوقكن فغوتيف لأين اونتوق ممبونوهكندي يغ ممباواكفدكروئين يغ ترسبوت. مختارعلي اداله اورغيغ فنتيغ يغ مغرجاكن بائي فيهق بركواس دفروجيك ممباوااورغ فولغ كرومه يغ ممبواتكن رامي اورغ درفدباريسن برساتوبرتاكوت كومفولن كمرديكأن دان هندق مناريق ديري دان مينتأبنتوان درفدمختارعلي دان باثق اورغيغ مثرتأي فروجيك ممباوااورغ فولغ كرومه. اوليه ايت، مختارعلي منجادي دوري دداداكومفولن كمرديكأن. مك تيغكه لاكويغ جاهت فددهلواوليه كومفولن كمرديكأن ايت تله دئوناكن كئانسن اكن اخوان المسلمين. ممبونوه اداله قائدة بائي فثامون سلاتن.

      اينله ايوولوسي ايويل اوليه كومفولن فثامون سلاتن يغ ممفوثأي فاسوقكن فغوتيف اونتوق كمغكلكن منفعة كاولن مسسادكاوسن يغ اي سبائي اورغيغ بوتادان منجادي همبابائيث. منفعة يغدبهائيكن اوليه كومفولن كمرديكأن داتس ماتي دان ايرمات رعية دكاوسن ايت يغ تيدق فدولي كفدكساكيتن اورغيغ روئي فدكتيك اورغ يغ مثوروه بردودوق دمليسيادغن برنعمتي برسرونوق فنوه تتافي بياركن فكرجاث يغ بربواتكن كجادين يغ تيدق موليق ايت ملاريكنديري درفدفنغكفن تنفابنتوانث. بياركن كلوارئافنكئانسن منيمبولكن مساله. تيدق دويت بنتوان. كنالافر. جك تيدق ماتي اي دفنجاراكن. منجادي اورغيغ بودوه دغن مغيكوتي ارهن كران ترفسونادغن كإينداهن ايديؤلوجي، كواس دان مغحورمتي داتس كتاكوتن فندودوق كمفوغ يغ بوكن فغحورمتين يغ سبنر.....اين تيدق برفيكيرلائي، بهواكاموكنادتيفوداتس داليه ائام دان برممفي يغ تيدق بنر.

…………………………………………..

6/20/2561

จุดจบของโจรใต้...ไม่ตายก็ติดคุก


"แบมะ ฟาตอนี"


สถานการณ์ไฟใต้ที่เริ่มก่อตัวเมื่อ 14 ปีที่แล้ว มาถึงวันนี้หลายๆ ฝ่ายต่างยืนยันว่าเริ่มปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น บ่งบอกถึงความขัดแย้งที่ซ่อนเงื่อนมาหลายสิบปีเริ่มคลี่คลาย เสมือนหนึ่งเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ประจวบเหมาะกับการทุ่มเททั้งกำลังคนจัดกระบวนทัพดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน การอนุมัติงบประมาณผ่านแผนงานและโครงการต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี ควบคู่กับการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าซึ่งเห็นผลเป็นรูปธรรมและได้รับการตอบรับโดยเฉพาะโครงการพาคนกลับบ้านมีผู้เห็นต่างรายงานตัวแสดงตนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

อะไรคือตัวชี้วัดว่าสถานการณ์ไฟใต้ดีขึ้นหากย้อนไปดูสถิติการก่อเหตุของผู้ก่อเหตุรุนแรงในแต่ละเดือน รายไตรมาส หรือในรายปี พบว่าเมื่อเปรียบเทียบสถิติการก่อเหตุ ซึ่งเป็นปัจจัยนำไปสู่การสูญเสีย สถิติผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการก่อเหตุในห้วงเดือนรอมฎอน เดือนแห่งบุญของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่หลายๆ หน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเป็นห่วงสถานการณ์ เนื่องจากมีการบิดเบือนหลักคำสอนศาสนาของกลุ่มผู้คิดต่าง มีการปลุกระดมให้สมาชิกทำการก่อเหตุ เข่นฆ่าผู้คนแล้วได้บุญหลายเท่ามากกว่าในห้วงเวลาปกติแต่สถิตอกลับลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน


ในขณะที่มีผู้เห็นต่างจำนวนมากทยอยเข้ารายงานตัวแสดงตนต่อแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน แต่กลับมีสมาชิกบางส่วนที่ยังคงทำการก่อเหตุในพื้นที่ เนื่องจากความเชื่อผิดๆ ที่ได้รับการปลูกฝังมา ทำการเข่นฆ่าคนต่างศาสนา หรือแม้กระทั่งพี่น้องผู้นับถือศาสนาเดียวกัน กระทำต่อเด็ก สตรีและคนชรา เพื่อต้องการแสดงความมีตัวตนและคงสถานการณ์ความรุนแรงไว้ เจ้าหน้าที่รัฐต้องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางสันติวิธี หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง บังคับใช้กฎหมายในการติดตามจับกุมผู้มีหมายจับเพื่อนำตัวมาลงโทษดำเนินคดีตามกฎหมาย สิ่งที่ทุกฝ่ายไม่อยากให้เกิดขึ้นคือความสูญเสียไม่ว่าต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่แล้วเมื่อค่อนรุ่งของวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เกิดเหตุการปะทะกันขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ก่อเหตุรุนแรง ส่งผลให้โจรใต้ฟาตอนีเสียชีวิต 1 รายในที่เกิดเหตุพร้อมอาวุธปืนคู่กาย อีกทั้งยังควบคุมตัวเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุไปทำการซักถามขยายผล


ลำดับเหตุการณ์ในการเข้าปฏิบัติการในครั้งนี้ของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้เข้าพื้นที่พร้อม นายนิอานูวา  แต ซึ่งเป็น ผรส. อีกทั้งยังเป็นพยานในการเข้าทำการตรวจค้นบ้านเป้าหมายหลังเกิดเหตุ ซึ่งเป็นบ้านเลขที่ 6 บ้านกำปงบารู ม.3  ต.กะลุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ในขณะที่กำลังเรียกบุคคลที่เหลืออยู่ภายในบ้าน พบว่ามีผู้ต้องสงสัยกำลังหลบหนีไปทางหลังบ้าน พร้อมใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จำนวน 1 นัด เจ้าหน้าที่ทำการยิงตอบโต้ ทำให้คนร้ายเสียชีวิต ซึ่งทราบชื่อในเวลาต่อมาคือ นายสุไลมาน มูหะหมัด อายุ 37 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8 ม.4 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ในที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนคาบิน ขนาด .30 มม. จำนวน 1 กระบอก พร้อมซองกระสุน จำนวน 1 ซอง และปลอกกระสุน จำนวน 1 นัด ประวัติของ นายสุไลมาน มูหะหมัด ผู้เสียชีวิตเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อการร้ายระดับหัวหน้า Platong 2 Kopi 5 รับผิดชอบในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส มีหมายจับของศาล จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หมาย ตามหมายจับที่ จ.388/52


จุดจบของโจรใต้ ไม่ตายก็ติดคุก หรือไม่ก็หลบหนีไปอาศัยยังประเทศเพื่อนบ้าน ไม่มีโอกาสกลับมาดูแลครอบครัว ลูกเมียต้องอยู่ตามลำพังผู้ที่กำลังหลบหนีอยู่มีจำนวนไม่น้อยต้องอยู่อย่างยากลำบาก อาศัยหลับนอนในป่าภูเขา ขาดอาหาร ขาดยารักษาโรค เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถไปโรงพยาบาลทำการรักษาได้ เพราะเกรงกลัวเจ้าหน้าที่จับกุม นั่นคือสิ่งที่ผู้เห็นต่างเลือกทั้งที่ในความเป็นจริงรัฐได้เปิดช่องทาง เปิดโอกาสให้แสดงตน พิสูจน์ตัวเอง และกลับมาต่อสู้คดีในชั้นศาลแต่กลับไม่เลือก ไม่เห็นแก่ครอบครัวลูกเมีย สุดท้ายได้อะไร? นอกจากความตายที่ไม่อาจฟื้นคืนชีพ ต่างกับแกนนำอยู่สุขสบายในต่างแดนคอยสั่งการในห้องแอร์ ครอบครัวผู้หลงผิดกลับอยู่อย่างแร้นแค้นนี่คือความจริงที่หลายคนรู้ดี.. จึงได้ออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกับโครงการพาคนกลับบ้าน...   
         
*****************

6/15/2561

RKK มือปืนรับจ้าง ผู้ปลิดชีพรายวัน
เมื่อกล่าวถึง RKK ในการรับรู้ของคนส่วนใหญ่ไม่ว่าในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ ต่างเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้คือผู้ที่คอยก่อเหตุสร้างความรุนแรงในพื้นที่ เป็นกลุ่มที่สร้างความเจ็บปวดยัดเยียดความเจ็บปวด คราบน้ำตาให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยไม่มีการแบ่งแยกว่านี่คือคนไทยพุทธ นี่คือพี่น้องมุสลิม แต่จุดหมายต้องการทำลายชีวิตแม้ว่าหลักคำสอนศาสนาของทุกศาสนาสอนไว้ว่า การฆ่าคนเป็นบาป มีการสร้างสังคมเชิงเดี่ยวให้เกิดความแตกแยกทางความคิด ทำลายสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่อยากให้พี่น้องในพื้นที่มีความรัก ความสามัคคีกันเหมือนดังเช่นในอดีต นำไปสู่ความหวาดระแวงไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน รวมทั้งการปลุกระดมบ่มเพาะหลักคำสอนศาสนาที่ผิดๆ ให้กับเยาวชน เช่นฆ่าคนในเดือนรอมฎอนแล้วได้บุญ ที่ยอมรับไม่ได้คือการก่อเหตุต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ต่อพี่น้องทั้งไทยพุทธมุสลิม เด็ก ผู้หญิง ผู้นำศาสนา ต้องตกเป็นเหยื่อของเหล่าบรรดานักรบ RKK พร้อมทั้งมีกลุ่มโฆษณาชวนเชื่อให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งที่ในความจริงผู้ที่ก่อเหตุคือมุสลิมแต่กลับมาทำร้ายมุสลิมด้วยกันเอง  
          

         เรามาดูว่า RKK ที่กลุ่มขบวนการภาคภูมิใจนักหนายกย่องให้เป็นนักรบ ในความเป็นจริงแล้วคำว่านักรบมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือเป็นได้แค่กลุ่มกองโจรที่คอยทำการก่อเหตุรายวัน กระบวนการในการหาสมาชิกเพื่อเข้าร่วมขบวนการไม่ได้ยาก เพียงแค่คัดเลือกเด็กเรียนดี เรียนเก่ง เคร่งศาสนา ติดอาวุธฝังชิปเข้าไป จากเด็กดีกลายเป็นเด็กเลวมีความคิดสุดโต่งหัวรุนแรง 

        ในปัจจุบันรูปแบบการก่อเหตุของ RKK ยังคงใช้รูปบบเดิมๆ ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ตลอด 14 ปีที่ผ่านมาได้สร้างความสูญเสียให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นับครั้งไม่ถ้วน หลายคนถูกจับกุมดำเนินคดี เกิดการปะทะนำไปสู่การถูกวิสามัญเสียชีวิต มีอีกจำนวนไม่น้อยต้องหลบหนีคดีไปอาศัยยังประเทศเพื่อนบ้าน แต่มีอีกลุ่มหนึ่งที่ทนความยากลำบากไม่ไหว มีความเบื่อหน่าย ไม่อยากจะหลบหนีอีกต่อไป อยากกลับมาอยู่กับครอบครัว ประกอบกับมีหลายรายออกมาแฉต่อสังคมว่ากลุ่มขบวนการไร้ซึ่งอุดมการณ์ไม่มีทิศทางในการต่อสู้ ไม่ดูแลสมาชิกที่ได้รับความเดือร้อนกลับถูกลอยแพตามยถากรรม แม้กระทั่งในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหยูกยายังไม่มีรักษา ทำให้กำลังใจทดถอย

        เมื่อแนวร่วมถดถอยขาดกำลังใจไม่ได้รับการดูแล ชีวิตประจำวันต้องกินต้องใช้ ต้องส่งเสียให้ลูกเมีย จากในอดีตที่ทำการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ จึงเหลือแค่มือปืนรับจ้างทำการก่อเหตุเพื่อแลกกับความอยู่รอด จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ ความขัดแย้งส่วนตัว อีกทั้งความขัดแย้งในการค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด น้ำมันเถื่อน สินค้าลักลอบหนีภาษี เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นจึงเป็นช่องทางอันเหมาะที่จะยืมมือ RKK มาเด็ดหัวปลิดชีพฝ่ายตรงข้าม ยิงปืนครั้งเดียวได้นกหลายตัว หนึ่งกำจัดคู่แข่งคู่ความขัดแย้ง ชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องของความมั่นคง ขบวนการได้คือคงความรุนแรงไว้เพื่อต้องการแสดงศักยภาพ สุดท้ายใช้รูปแบบเดิมๆ โยนผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กระทำ สร้างความเกลียดชังทำลายความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน          อุดมการณ์ของ RKK จากอดีต จึงถูกแปลสภาพเป็นมือปืนรับจ้างหรือทีมงูเต๊ะที่คอยรับคำสั่งฆ่าหรือก่อเหตุป่วนสร้างสถานการณ์ จากกลุ่มขบวนการเองและกลุ่มผลประโยชน์ธุรกิจมืด เช่น ยาเสพติด ค้าน้ำมันเถื่อน สิ้นค้าหนีภาษี  ให้เข่นฆ่าพี่น้องประชาชนรายวันเพื่อแลกกับเศษเงินหาเลี้ยงครอบครัว จึงไม่แปลกที่เราจะเห็นข่าวทุกวันเกี่ยวกับการยิงฆ่ารายวัน ขัดแย้งส่วนตัว ยาเสพติด ผลประโยชน์ ดังเช่น กรณี 4 ศพ สุคิริน (ผลประโยชน์ร่อนทอง) และ 5 ศพ บันสนังสตา (ยาเสพติด ) ที่ผลพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนเชื่อมโยงกับกลุ่ม RKK เกี่ยวข้องกับขบวนการโจรใต้  เมื่อกลุ่มขบวนการโจรใต้ก่อเหตุสร้างความสูญเสียด้านความมั่นคงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง และยังรับก่อเหตุเป็นมือปืนรับจ้างฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์เพื่อแลกกับเศษเงินที่แกนนำกลุ่มขบวนการอยู่มาเลย์ ไม่เคยแยแสใยดีที่จะให้ดูแล ก็จำเป็นต้องเป็นมือปืนรับจ้างเข่นฆ่ารายวัน  เมื่ออุดมการณ์หายไป อีกไม่นานก็จะถึงวันล้มสลายของขบวนการใจรใต้ ไม่ใช่เพราะอะไร แต่เป็นเพราะการก่อเหตุแลกกับเศษเงิน  (ฝากคิด จึงไม่แปลกที่ภาคประชาสังคมและ นักศึกษา PerMas จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อต้องการสร้างแนวร่วมอุดมการณ์)