1/07/2561

"ส่องการศึกษามาเลย์ย้อนมอง 3 จชต.ของไทย"

"แบเย็ง ผู้ชาย 4 ฤดู"


          การศึกษาที่ตอบโจทย์ นักอนุรักษ์นิยมยุคใหม่ จำได้ว่าเคยเขียนปรากฏการณ์ตากุ ญาดี ออแร ปูเตห์ของชาวมลายูในมาเลเซียยุคอาณานิคมจนถึงยุคเริ่มได้รับเอกราชใหม่ๆ ที่เหมือนกับปรากฏการณ์ ตากุ ญาดี ซีแย ในพื้นที่ 3 จชต. ที่ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองหันหลังให้กับระบบการศึกษาของรัฐ แต่กลับนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ ส่งผลให้สัดส่วนลูกหลานพี่น้องมลายูที่ประกอบวิชาชีพต่างๆ เช่นแพทย์ วิศวกร เป็นต้น อยู่ในสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ สาเหตุหลักที่พ่อแม่ผู้ปกครองหันหลังให้กับระบบการศึกษาของรัฐนั่น เพราะมีความเชื่อว่าการเรียนการสอนมุ่งเน้นทางโลก ไม่ได้ตระหนักถึงคำสอนทางธรรมของศาสนาอิสลาม

          รัฐต่างๆ จึงหาทางออกด้วยการจัดหลักสูตรการศึกษาแบบบูรณาการทั้งวิชาสายสามัญและวิชาสายศาสนาเข้าด้วยกันแบบไม่แยกเรียน โดยแบ่งเวลาสามัญในภาคเช้า และภาคบ่ายเรียนศาสนา หรือกลับกัน จึงทำให้เกิดโรงเรียนแนวนี้ในทุกรัฐภายใต้การดูแลของ มูลนิธิ (Yayasan Islam) ที่ตั้งขึ้นภายใต้การกำกับของสำนักงานกิจการศาสนาอิสลามและประเพณีมลายูของแต่ละรัฐ (Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu) จึงเป็นที่มาของโรงเรียนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย SEKOLAH MENENGAH AGAMA ที่ต่างกับโรงเรียนมัธยมทั่วๆไปของรัฐบาลกลางที่จะใช้ชื่อขึ้นต้นด้วย SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN, ในรัฐกลันตัน SEKOLAH MENENGAH AGAMA ภายหลังเปลี่ยนชื่อนำหน้าเป็น MAAHAD ในระยะแรกเริ่มก็จะมีสายศาสนาบวกสามัญ สายศิลป์ พอมาในยุคหลังๆ ก็เพิ่มสามัญสายวิทย์ ทำให้การตอบรับจากสังคมสูงขึ้น

          นักเรียนที่เรียนใน MAAHAD จะเรียนวิชาสามัญทุกวิชาเหมือนกับระบบการศึกษาหลัก แต่ต้องเรียนเพิ่มเติมวิชาที่เกี่ยวกับศาสนาตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองโดยมหาวิทยาอัลอัซฮาร์แห่งอิยิปต์ วิชาสายสามัญจะวัดผลด้วยข้อสอบกลางในชั้น ม 35 และ ม 6 (6 เรียน 3เทอม) ส่วนสายศาสนาจะวัดผลด้วยข้อสอบกลางของรัฐในชั้น ม 4 SIJIL MENENGAH UGAMA ( ผู้ที่มีใบประกาศนียบัตร ม 4 หรือ SIJIL MENENGAH AGAMA จะได้รับการยกเว้นในการเข้าอบรมเพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีแต่งงาน ซึ่งการอบรมอันนี้เป็นภาคบังคับโดยกฎหมายของทุกรัฐสำหรับมุสลิมที่จะครองเรือน) และ ม.6 SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA หรือย่อเป็น STAM ( ม.6 เรียนแค่ 2เทอม) จะเป็นการสอบกลางระดับชาติ ในอดีตการวัดผลสายศาสนาระดับ ม.6 ข้อสอบจะออกโดยบอร์ดการวัดผลของแต่ละรัฐ บางรัฐก็ได้มาตรฐานอัลอัซฮัร บางรัฐก็ไม่ได้มาตรฐาน ทางออกก็คือทุกรัฐรวมทั้งสิงคโปร์และบรูไนหันมาพึ่งและใช้บริการบอร์ดการวัดผลของรัฐกลันตันที่ได้มาตรฐานมาตลอดในการวัดผลซึ่งขณะนั้นจะเรียกการสอบในระดับ ม.6 สายศาสนาว่า STU (Sijil Tinggi Ugama)

          ต่อมาภายหลังทศวรรษที่ 90 ด้วยเหตุผลทางการเมืองรัฐบาลกลางได้รวบอำนาจในด้านมาตรฐานอันนี้ไปดำเนินการเองทั้งหมดเมื่อได้ทำการตกลงในเรื่องมาตรฐานของหลักสูตรกับทางการอิยิปต์ จึงเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น STAM รัฐบาลรัฐกลันตันมิได้นิ่งนอนใจอยู่เพียงแค่นั้น ภายใต้การนำของท่านมุขมนตรี โต้ะครูนิกอับดุลอาซิส เมื่อกระแสการเรียนตัหฟีซ (การท่องจำอัลกุรอ่าน) มาแรงมาก ท่านจึงได้ดำริให้เปิด MAAHAD TAHFIZ SAINS ขึ้นในรัฐกลันตัน MAAHAD แห่งแรกตั้งที่ ปูไล จนดง ห่างจากเมืองโกตาบารู ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่สูงมากจากทั่วประเทศ นักเรียนที่จบ ป.6 ที่ได้ เอ 4 วิชา จากการวัดผลข้อสอบกลางจากทั่วประเทศหลั่งไหลกันมาเรียน จนทางการต้องกำหนดโควต้ารับคนนอกพึ้นที่ แค่ 20% ส่วนอีก 80% รับคนในรัฐกลันตัน


          ปัจจุบันนี้มี MAAHAD กระจายไปทั่วพื้นที่ในรัฐกลันตัน นักเรียนที่เรียนใน MAAHAD TAHFIZ SAINS นอกจากจะต้องเรียนสามัญสายวิทย์แล้ว ยังต้องท่องจำอัลกุรอ่านให้จำได้ทั้งเล่มภายใน 5 ปีตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ม.1 จนจบ ม.5 หลังจากผ่านข้อสอบกลาง ม.5 แล้ว นักเรียนเหล่านี้ก็จะแยกย้ายไปเรียนต่อในระดับเตรียมมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อในคณะที่ตนเองเลือก บางส่วนก็เลือกที่จะยังคงอยู่ในสายศาสนา แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ไปเรียนต่อในสาขาวิชาชีพอื่นๆ เช่นแพทย์ วิศวกรรม เภสัช และอื่นๆ ผลผลิตจาก MAAHAD จะเป็นที่ยอมรับของสังคมมาก สังคมจะให้เกียรติเพราะเป็นผู้ที่มีวิชาศาสนาและการท่องจำอัลกุรอ่าน สังคมมีแพทย์ที่เป็นฮาฟิซ (ฮาฟิซ คือผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานได้ทั้งเล่ม) มีวิศกรที่เป็นฮาฟิซ นักบินที่เป็นฮาฟิซ เป็นต้น

          MAAHAD ต่างๆของรัฐบาลรัฐกลันตันเปิดรับนักศึกษาจากทุกประเทศอาเซียน แต่การจะเข้าไปเรียนใน MAAHAD TAHFIZ SAINS ทุกโรง และ MAAHAD MUHAMMADI ทั้งชายและหญิงที่ตั้งอยู่ในเมืองโกตาบารูนั้น ด้วยที่เป็นโรงเรียนเกรด เอ ต้องผ่านการสอบคัดเลือกแบบเข้มข้น ผู้ที่จะสอบเข้าได้นั้นจึงค่อนข้างยาก แต่ก็ยังมีอีกหลายๆ MAAHAD รอบนอกที่เข้าไปได้ง่ายกว่า พร้อมที่รับนักเรียนทั่วไป ท่านที่สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียน สามารถที่จะสอบถามโดยตรงได้ที่ YAYASAN ISLAM KELANTAN ที่ NILAM PURI (ออกจากตัวเมืองโกตาบารูประมาณ 10กิโลเมตร) ตั้งอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดไม้เก่าแก่ที่ชื่อ MASJID KAMPUNG LAUT ส่วนรัฐอื่นๆที่ติดชายแดน เช่นรัฐ PERAK, KEDAH และ PERLIS ผมไม่มีข้อมูล แต่สามารถติดต่อได้โดยตรงเช่นกัน

ที่มา: Azman.Online


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น